Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

ЗАЯВИ  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  генеральних планів Городницької ТГ.

Дата: 02.09.2021 16:00
Кількість переглядів: 622

ЗАЯВА
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 генерального плану селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Городницька селищна рада. Юридична адреса: 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Заводська, буд. 8

                    Виконавцем проекту є ПП «Крок Центр» (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто

         Хмельницький, вулиця Гагаріна, будинок 5, офіс 223)

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Попередній генеральний план населеного пункту мав назву «Генеральний план пгт. Городница Житомирской области», розроблений «Украинским государственным институтом проектирования городов  «ГОССТРОЙ УССД Гипроград» у 1975 році м. Київ. Проектні рішення за даним генеральним планом в цілому були реалізовані.

Генеральний план розробляється у зв’язку із необхідністю змін меж населеного пункту, впорядкування та вдосконалення функціонального зонування територій, забезпечення сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, екологічного, інженерно-технічного розвитку та оптимізацію структури землекористування.

Відповідно до вимог ДБН Б. 2-2-12-2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1-1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСП 173-96, з урахуванням рекомендаційних вимог, натурних обстежень території населених пунктів дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.

При розробленні генерального плану території населеного пункту враховується: генеральна схема планування території України, Попередній генеральний план населеного пункту, Схема планування території Житомирської області, схема планування Новоград-Волинського району, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна та екологічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Генеральний план смт. Городниця визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Городниця — селище міського типу в Новоград-Волинському районі, Житомирської області. Район займає західну частину Житомирської області і лежить у межах Поліської низовини. Відстань до обласного центру — 87 км.

Селище є адміністративним центром Городницької селищної територіальної громади. Населення становить 5085 осіб.

Селище розміщується на обох берегах річки Случ в 40 км. Від м. Новоград-Волинського і в 25 км. На північ від м. Корець Рівненської області. Городниця находиться на кордоні де Волино-Подільське плато плавно переходить в Подільську низовину в Українській зоні. Біля Городниці правий берег р. Случ рівно піднімається до абсолютної Волино-Подільського плата 221,5 м. і вище рівня річки на 47,7 м. За Городницею берег швидко знижується до 10 м.

Розроблення проекту генерального плану селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;

 • громадської;

 • промислової;

 • комунальної;

 • інженерної;

 • ландшафтно-рекреаційної.

Генеральним планом обґрунтовано прогноз розвитку житлових та промислово-складських територій, територій громадських центрів та зелених насаджень загального користування.

Проектом запропоновано розширення меж населеного пункту за рахунок земель селищної ради. За проектом встановлення меж сільських населених пунктів Городницької селищної Ради народних депутатів Новоград-Волинського району від 1993 року межа селища складає 663,7 га.

Розширення меж населеного пункту запропоновано на 13,51 га до проектної межі 677,29 га.

На території смт Городниця виробнича зона представлена: КП “Городницький фарфоровий завод”, ТОВ “Городницький завод базальтових композитів”, ТОВ “С.Е.Д. ВУД”), ВАТ “Укртелеком”, Рівненське ЛВ УМГ філії УМГ "Львівтрансгаз", Новоград-Волинське управління по експлуатації газового господарства та ДП “Городницький лісгосп”.

Очищення технологічних стоків від виробничих сільськогосподарських підприємств передбачено на локальних очисних спорудах, що розташовані на територіях даних підприємств.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається Генеральний план селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області, є:

 1. Атмосферне повітря

 • основними джерелами забруднення атмосфери населеного пункту є автотранспорт, територією населеного пункту проходить ділянка дороги Т 0616 автомобільний шлях територіального значення на території України у Житомирській області;

 1. Водні ресурси

 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);

 • недотримання розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон вздовж водних об’єктів;

 • населений пункт не повністю забезпечений централізованою каналізацією;

 • населений пункт частково забезпечений централізованим водопостачанням 

(центральна частина селища, багатоквартирна та громадська забудова).

 1. Відкриті землі

 • джерелом забруднення ґрунтів населеного пункту є автотранспорт;

 • умови утримання та упорядкування кладовищ не відповідають санітарним вимогам;

 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.

 1. Здоров’я населення

 • забезпечення якісною питною водою відноситься до числа соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан здоров'я громадян i кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки;

 • розміщення кладовищ в житловій зоні з порушенням санітарних норм.

 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

У безпосередній близькості від меж населеного пункту та в межах знаходяться території лісогосподарського призначення ДП "Городницьке лісове господарство" - хвойні ліси та листяні ліси з відповідними зонами регулювання забудови від меж лісу.

В селищі  розміщується Городни?цький парк — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні. Підпорядковується ДП «Городницьке лісове господарство» та розташовується у 65 кварталі Городницького лісництва. Площа правобережної частини парку — 9,8 гектарів, площа лівобережної частини складає 11,2 гектари. Загальна площа Городницького парку — 21 гектар. На правобережній стороні парку зростають листяні породи дерев, вік яких становить 90-130 років. Ялини, модрини європейські, насадження сосни звичайної та деякі листяні породи переважають на лівобережній частині парку. На території парку зростає 20 чагарникових порід та 42 деревні породи. Серед них вільха чорна, модрина європейська, бузина чорна, сосна звичайна, липа серцелиста, в‘яз шорсткий, в'яз малий. На території природоохоронного об'єкту розташоване джерело з «живою водою».

На північ від населеного пункту (за існуючою та проектною межею) розміщується ботанічний заказник загальнодержавного значення "Городницький" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.10.74 № 500 "Про утворення державних заказників в Українській РСР". Рішенням Житомирського облвиконкому від 07.03.91 № 68 "Про підсумки інвентаризації мережі природно-заповідного фонду та доповнення переліку державних заказників" внесено зміни щодо площі Заказника.

Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

Заказник загальною площею 352 гектара розташований на території Житомирської області в Новоград-Волинському районі в кварталах 34 - 36 Городницького лісництва ДП "Городницьке лісове господарство".

Заказник створений з метою охорони та збереження рододендрона жовтого (азалії понтійської) - релікта флори Правобережного Полісся.

Основними завданнями Заказника є:

 • створення умов для охорони та збереження у природному стані рододендрона жовтого;

 • підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

 • поширення еколого-освітніх знань тощо.

 • Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу.

 1. Поводження з відходами

 • відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

 

Ймовірні наслідки:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генеральний план селища Городниця, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 

Таблиця 1

 

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути на розвиток населеного пункту, є зміна клімату. До антропогенних джерел надходження вуглекислого газу у атмосферу належать: спалювання викопного палива; викиди забруднюючих речовин автотранспортом; вирубка лісів, використання деревини, спалювання сільськогосподарських відходів.

В межах населеного пункту знаходяться ділянки лісового масиву, що разом з існуючими парковими зонами формуватимуть рекреаційну зону для короткочасного відпочинку населення. Лісогосподарське освоєння зазначених земель (вирубки, відновлення посадок тощо) проектом не передбачається. На запропонованих територіях рекреаційних зон короткочасного відпочинку пропонується виконати заходи з благоустрою та інженерно-транспортного облаштування: організувати систему дорожньої мережі, провести маркування трас, визначити місця для розпалювання вогнищ та збирання побутових відходів, встановлення питних фонтанчиків, туалетів, навісів від дощу. Подібний підхід дозволить уникнути негативного впливу рекреаційної діяльності на навколишнє природне середовище.

Повітряне середовище

Очікується покращення ситуації щодо шумового забруднення. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиці з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг дороги та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

Водне середовище

Покращення ситуації – усунення джерел забруднення – влаштування повної централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод всього населеного пункту; будівництво централізованої системи водопостачання всього населеного пункту.

Для захисту артезіанських свердловин та водоносного горизонту, наміченого до експлуатації, передбачається організація зон санітарної охорони (ЗСО), в тому числі першого поясу ЗСО суворого режиму з радіусом 30 метрів.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової і громадської забудови.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через охоплення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод решти існуючої та проектної житлової забудови.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Наразі вивіз ТПВ відбувається на стихійне сміттєзвалище розташоване за 500 м на південь від селища спецавтотранспортом.

Проектом передбачається місце під проектний полігон ТПВ, який передбачено на півдні селищної ради за 2 км від смт. Городниця. Під час проектування необхідно врахувати містобудівні умови та обмеження, вимоги законодавства, зокрема вимоги ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів», «Правила експлуатації полігонів побутових відходів»

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд всієї території населеного пункту, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон, тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 •  за додержанням режиму території земельних ділянок у межах природоохоронних об’єктів  негативних наслідків не очікується.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план селища Городниця. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу району. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до генерального плану селища Городниця Новоград-Волинського району Житомирської, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

 

Таблиця 2

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та виробничих підприємств на стан повітря.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населеному пункті.

Водні ресурси

Незадовільне утримання прибережних захисних смуг. Часткове централізоване каналізування та централізоване водопостачання.

 

Дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання.

Розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Відкриті землі

Умови утримання та упорядкування кладовищ не відповідають санітарним вимогам.

Забруднення ґрунтів придорожньої території.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Закриття кладовищ, які вичерпали свої територіальні ресурси. Відведення ділянки під проектне кладовище.

Раціональне планування вулично-дорожньої мережі.

Рекультивація існуючого сміттєзвалища, проект ТПВ за наказом 01.12.2010  N 435 Про затвердження Правил експлуатації

полігонів побутових відходів

 

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Достатня кількість зелених насаджень

 

Охорона та збереження Городни?цького парку — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення та лісових насаджень.

Передбачено озеленення та благоустрій території селища з урахуванням нормативно-допустимих рекреаційних навантажень.

Для захисту від шуму і шкідливих викидів передбачається облаштування шумозахисних екранів та смуг озеленення.

Поводження з відходами

Відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

 

Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту. Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів. Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і захоронення відходів.

Здоров’я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення і підтримку зелених насаджень спеціального призначення, обмеженого користування у межах санітарних зон та зелених насаджень загального користування в межах населеного пункту, а також шумозахисних екранів.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.     

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у селищі Городниця Новоград-Волинського району Житомирської.

 

 

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Городницька селищна рада. Юридична адреса: 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Заводська, буд. 8. Електронна адреса: Електронна адреса: md6.8gorsel@ukr.net. Телефон: 04141-65235

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5-6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк складає 15 діб:

- для громадського обговорення з дня її оприлюднення;

- для консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з дня отримання органами виконавчої влади.

 

Селищний  голова          І. А. Онищук

 

 

ЗАЯВА
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 генерального плану села Дубники Новоград-Волинського району Житомирської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

 • Замовником проекту є Городницька селищна рада. Юридична адреса: 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Заводська, буд. 8

                    Виконавцем проекту є ПП «Крок Центр» (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто 

         Хмельницький, вулиця Гагаріна, будинок 5, офіс 223)

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Попередній генеральний план населеного пункту мав назву «Проект планировки и застройки с. Дубники Новоград-Волінского р-на Житомирской области», розроблений «Украинским государственным институтом проектирования городов «ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ УССР» у 1970 році м. Житомир. Проектні рішення за даним генеральним планом в цілому були реалізовані.

Генеральний план розробляється у зв’язку із необхідністю змін меж населеного пункту, впорядкування та вдосконалення функціонального зонування територій, забезпечення сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, екологічного, інженерно-технічного розвитку та оптимізацію структури землекористування.

Відповідно до вимог ДБН Б. 2-2-12-2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1-1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСП 173-96, з урахуванням рекомендаційних вимог, натурних обстежень території населених пунктів дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.

При розробленні генерального плану території населеного пункту враховується: генеральна схема планування території України, Попередній генеральний план населеного пункту, Схема планування території Житомирської області, схема планування Новоград-Волинського району, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна та екологічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Генеральний план села Дубники визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Дубни?ки — село в Україні, у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Населення становить 280 осіб. Село входить до Городницької громади, яка розташована на заході Житомирської області, за 40 км. від міста Новоград-Волинський.

Територія с Кленова, с. Дубники, с. Липине внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС були віднесені до третьої  категорії радіоактивного забруднення.

Через село тече річка Дубничка, ліва притока Перевезні. Село Дубники знаходяться на кордоні де Волино-Подільське плато плавно переходить в Подільську низовину в Українській зоні.

До 5 серпня 2016 року село входило до складу Кленівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області.

Розроблення проекту генерального плану села Дубники Новоград-Волинського району Житомирської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;

 • громадської;

 • промислової;

 • комунальної;

 • інженерної;

 • ландшафтно-рекреаційної.

       Генеральним планом обґрунтовано прогноз розвитку житлових та промислово-складських територій, територій громадських центрів та зелених насаджень загального користування.

       Проектом запропоновано збільшення площі населеного пункту з існуючої площі 136,7 га до 144,36 га за рахунок земель сільськогосподарських підприємств, земель сільськогосподарського призначення, території інженерної та транспортної інфраструктури та існуючого кладовища.

       Збільшення меж населеного пункту запропоновано на 7,66 га.

                Виробничі підприємства відсутні.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається Генеральний план села Дубники Новоград-Волинського району Житомирської області, є:

 1. Атмосферне повітря

 • основними джерелами забруднення атмосфери населеного пункту є автотранспорт, територією населеного пункту проходить ділянка дороги користування О-061417;

 1. Водні ресурси

 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);

 • недотримання розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон вздовж водних об’єктів;

 • населений пункт не забезпечений централізованою каналізацією;

 • населений пункт не забезпечений централізованим водопостачанням.

 1. Відкриті землі

 • джерелом забруднення ґрунтів населеного пункту є автотранспорт;

 • умови утримання та упорядкування кладовища не відповідає санітарним вимогам;

 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.

 1. Здоров’я населення

 • забезпечення якісною питною водою відноситься до числа соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан здоров'я громадян i кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки;

 • розміщення кладовища в житловій зоні з порушенням санітарних норм.

 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

 • об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні;

 • недостатня кількість зелених насаджень загального користування в межах села

 1. Поводження з відходами

 • можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, з відсутністю спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

 

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

 

Ймовірні наслідки:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генеральний план села Дубники, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Таблиця 1

 

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Очікується покращення мікроклімату через створення зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Очікується покращення ситуації щодо шумового забруднення. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиці з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг дороги та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

Водне середовище

Покращення ситуаціїусунення джерел забрудненнявлаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод; будівництво централізованої системи водопостачання.

Передбачається розташування свердловин у різних частинах території села, на відстанях, які виключають взаємне перекривання їх гідравлічних радіусів впливу.

Для захисту артезіанських свердловин та водоносного горизонту, наміченого до експлуатації, передбачається організація зон санітарної охорони (ЗСО), в тому числі першого поясу ЗСО суворого режиму з радіусом 30 метрів.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової і громадської забудови.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через охоплення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод решти існуючої та проектної житлової забудови.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-подвірної системи санітарного очищення села, впровадити роздільне збирання ТПВ, вивіз його спец транспортом на проектний полігон ТБО на півдні смт. Городниця.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд всієї території населеного пункту, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон, тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території села об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Дубники Новоград-Волинського району Житомирської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план села Дубники. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу району. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Дубники Новоград-Волинського району Житомирської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до генерального плану села Дубники Новоград-Волинського району Житомирської, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Генеральним планом села Дубники передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану населеного пункту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

- збільшення зелених насаджень загального користування на території села;

- покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

-   закриття існуючого кладовища, санітарна зона 300 м не витримується до житлової забудови; проект нового, за межами населеного пункту на безпечній відстані;

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- визначити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання та дотримуватися режиму їх використання;

- інженерний благоустрій територій навколо об’єктів водопостачання;

- інженерний благоустрій села, санітарне очищення;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.               

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Городницька селищна рада. Юридична адреса: 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Заводська, буд. 8. Електронна адреса: Електронна адреса: md6.8gorsel@ukr.net. Телефон: 04141-65235

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5-6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк складає 15 діб:

- для громадського обговорення з дня її оприлюднення;

- для консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з дня отримання органами виконавчої влади.

 

  Селищний  голова          І. А. Онищук

 

 

 

ЗАЯВА
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
 генерального плану села Кленова Новоград-Волинського району Житомирської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

 • Замовником проекту є Городницька селищна рада. Юридична адреса: 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Заводська, буд. 8

                    Виконавцем проекту є ПП «Крок Центр» (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто 

         Хмельницький, вулиця Гагаріна, будинок 5, офіс 223)

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Попередній генеральний план населеного пункту мав назву «Проект планировки и застройки с. Кленовая Новоград-Волинського р-на Житомирской области», розроблений «Украинским государственным институтом проектирования городов «ГОССТРОЙ УССР ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ» у 1969 році м. Житомир. Проектні рішення за даним генеральним планом в цілому були реалізовані.

Генеральний план розробляється у зв’язку із необхідністю змін меж населеного пункту, впорядкування та вдосконалення функціонального зонування територій, забезпечення сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, екологічного, інженерно-технічного розвитку та оптимізацію структури землекористування.

Відповідно до вимог ДБН Б. 2-2-12-2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1-1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДСП 173-96, з урахуванням рекомендаційних вимог, натурних обстежень території населених пунктів дали змогу встановити нормативні санітарно-захисні та охоронні зони від існуючих об’єктів, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.

При розробленні генерального плану території населеного пункту враховується: генеральна схема планування території України, Попередній генеральний план населеного пункту, Схема планування території Житомирської області, схема планування Новоград-Волинського району, техніко-економічна та екологічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Генеральний план села Кленова визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Кленова? — село в Україні, у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Населення становить 486 осіб.

Територія с Кленова, с. Дубники, с. Липине внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС були віднесені до третьої  категорії радіоактивного забруднення.

На західній околиці села в лісі бере свій початок річка Кленова, права притока Случі.

Розроблення проекту генерального плану села Кленова Новоград-Волинського району Житомирської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Генеральним планом пропонується організація наступних функціональних зон:

 • житлової;

 • громадської;

 • промислової;

 • комунальної;

 • інженерної;

 • ландшафтно-рекреаційної.

Генеральним планом обґрунтовано прогноз розвитку житлових та промислово-складських територій, територій громадських центрів та зелених насаджень загального користування.

Проектом запропоновано розширення меж населеного пункту за рахунок земель селищної ради з існуючої межі 156,7 га до проектної межі 185,25

Розширення меж населеного пункту запропоновано на 28,55 га.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається Генеральний план села Кленова Новоград-Волинського району Житомирської області, є:

 1. Атмосферне повітря

 • можливе забруднення від стаціонарних джерел (сільськогосподарські та комунально-складські підприємства) та пересувних джерел (автомобільний транспорт). Водні ресурси

 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);

 • недотримання розмірів та меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон вздовж водних об’єктів;

 • населений пункт не забезпечений централізованою каналізацією;

 • населений пункт не забезпечений централізованим водопостачанням.

 1. Відкриті землі

 • джерелом забруднення ґрунтів населеного пункту є автотранспорт;

 • умови утримання та упорядкування кладовища не відповідає санітарним вимогам;

 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.

 1. Здоров’я населення

 • забезпечення якісною питною водою відноситься до числа соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан здоров'я громадян i кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки;

 • розміщення кладовища в житловій зоні з порушенням санітарних норм.

 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

 • об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні;

 • недостатня кількість зелених насаджень загального користування в межах села.

 1. Поводження з відходами

 • можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ, з відсутністю спеціалізованого підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

 

Ймовірні наслідки:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування генеральний план села Кленова, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Таблиця 1

 

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Очікується покращення мікроклімату через створення зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиці з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг дороги та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

Водне середовище

Покращення ситуаціїусунення джерел забрудненнявлаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод; будівництво централізованої системи водопостачання.

Передбачається розташування свердловин у різних частинах території села, на відстанях, які виключають взаємне перекривання їх гідравлічних радіусів впливу.

Для захисту артезіанських свердловин та водоносного горизонту, наміченого до експлуатації, передбачається організація зон санітарної охорони (ЗСО), в тому числі першого поясу ЗСО суворого режиму з радіусом 30 метрів.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової та громадської забудови, а також проектних сільськогосподарських підприємств.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через охоплення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод решти існуючої та проектної житлової забудови, також проектних сільськогосподарських підприємств.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів на асфальтових або бетонних майданчиках, систематичний вивіз відходів з контейнерів, організація централізованої планово-подвірної системи санітарного очищення села, впровадити роздільне збирання ТПВ, вивіз його спец транспортом на проектний полігон ТБО на півдні смт. Городниця.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови та сільськогосподарських підприємств на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд всієї території населеного пункту, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон, тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території села об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Кленова Новоград-Волинського району Житомирської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план села Кленова. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу району. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо генеральний план не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Кленова Новоград-Волинського району Житомирської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до генерального плану села Кленова Новоград-Волинського району Житомирської, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Генеральним планом села Кленова передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану населеного пункту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

- збільшення зелених насаджень загального користування на території села;

- покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

-   закриття існуючого кладовища, санітарна зона 300 м не витримується до житлової забудови; проект нового, за межами населеного пункту на безпечній відстані;

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- визначити зони санітарної охорони для всіх об’єктів водопостачання та дотримуватися режиму їх використання;

- інженерний благоустрій територій навколо об’єктів водопостачання;

- інженерний благоустрій села, санітарне очищення;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.               

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Городницька селищна рада. Юридична адреса: 11714, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, смт Городниця, вул. Заводська, буд. 8. Електронна адреса: Електронна адреса: md6.8gorsel@ukr.net. Телефон: 04141-65235

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5-6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк складає 15 діб:

- для громадського обговорення з дня її оприлюднення;

- для консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з дня отримання органами виконавчої влади.

 Селищний  голова          І. А. Онищук