Городницька громада

Житомирська область, Новоград-Волинський район

Інформація про відділ освіти

 

Начальник відділу:Крукова Надія Олексіївна

Адреса:селище Городниця,вул.Нове Життя,6

 

Список працівників відділу освіти

Городницької селищної ради

станом на 01.11.2018р.

 

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса

Посада

Контактний телефон

1

Крукова Надія Олексіївна

смт. Городниця

вул. Ватутіна, 8

начальник

0680030262

2

Швець Тетяна Володимирівна

смт. Городниця

вул. Вишнева,8

методист

0687594769

3

Миржиєвська Ганна Вікторівна

смт. Городниця

вул. Лесі Українки, 42

методист

0683261939

4

Майданович Марія Володимирівна

смт. Городниця

вул. Соснова,45

діловод

0677090695

5

Поліщук Алла Володимирівна

смт. Городниця

вул. Заводська,5

діловод

0967486434

6

Дзедзь Олена Анатоліївна

с. Лучиця

вул. Набережна, 24

головний бухгалтер

0972794820

7

Клепус Світлана Анатоліївна

с. Кленова

 вул. Молодіжна, 41

бухгалтер

0978669909

8

Аврамчук Лариса Борисівна

смт. Городниця

вул. 1 Травня, 4

бухгалтер

0673917856

9

Пужаєва Тетяна Євгенівна

смт. Городниця

вул. Шолом-Алейхема, 2

бухгалтер

0969725010

 

Основними завданнями відділу освіти є:

3.1.1.Здійснює реалізацію Державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища території, що належать до сфери управління Городницької селищної ради.

 

3.1.2.Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

 

3.1.3.Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

 

3.1.4.Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію за погодженням виконавчого комітету Городницької селищної ради.

 

3.1.5.Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти.

 

3.1.6.Здійснює проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території Городницької селищної ради.

 

3.1.7.Готує проекти розпорядних актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру, що стосується питань освіти.

 

3.1.8. Утворює власний  веб-сайт та забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції  відділу на власному веб-сайті.

 

3.1.9.Скликає, в установленому порядку, наради, проводить семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

3.1.10.Залучає спеціалістів інших відділів виконавчого комітету, підприємств, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з іншими керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

3.1.11.Здійснює інші повноваження. Покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

 

3.2.При здійснені повноважень відділ зобов’язаний:

 

3.2.1.Забеспечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України, регламентом роботи Городницької селищної ради.

 

3.2.2.Забеспечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

 

3.2.3.Не допускати в своїй діяльності порушень вимог антикорупційного законодавства.

 

3.3.Відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні функції:

 

3.3.1.Забеспечує, в межах визначених законодавством. Дотримання прав членів Городницької селищної ради в сфері освіти  шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

 

3.3.2.Контролює дотримання навчальних закладів усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

 

3.3.3.Забеспечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Городницької селищної ради повної загальної середньої освіти.

 

3.3.4.Забеспечує, в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови, як державної, в навчальних закладах і установах освіти.

 

3.3.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин, надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

 

3.3.6.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

 

3.3.7.Розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

 

3.3.8.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

 

3.3.9.Забеспечує виконання рішень Городницької селищної ради, виконавчого  комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 

3.3.10.Аналізує стан освіти, прогнозує  розвиток  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян: розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти.

 

3.3.11.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Городницької селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно – освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

 

3.3.12.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Городницької селищної ради про створення умов для навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (в тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції  у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

 

3.3.13.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Городницької селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

 

3.3.14.Вносить пропозиції до виконавчого комітету Городницької селищної ради про відкриття профільних класів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

 

3.3.15.Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладі, сприяє їх раціональному розміщенню.

 

3.3.16.Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

 

3.3.17.Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених інших коштів, що не заборонені законодавством.

 

3.3.18.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

 

3.3.19.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної організації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

 

3.3.20.Сприяє розширенню діяльності  дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.21.Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

 

3.3.22.Сприяє  запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

 

3.3.23.Координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи,підвищення  кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

 

3.3.24.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

 

3.3.25.Здійснює, в межах компетенції, державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує власність його результатів.

 

3.3.26.Забеспечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей. Організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

 

3.3.27.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної  літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

 

3.3.28.Забеспечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

 

3.3.29.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу.

 

3.3.30.Сприяє навчанню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

3.3.31.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 

3.3.32.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

 

3.3.33.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції відділу.

 

3.3.34.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

 

3.3.35.Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

 

3.3.36.Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведені відповідної роботи.

 

3.3.37.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

 

3.3.38.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.39.Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та соціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

 

3.3.40.Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь