Городницька громада

Житомирська область, Новоград-Волинський район

Інформація про відділ культури,туризму та спорту

Начальник відділу:Курильчук Ірина Едуардівна

Адреса:селище Городниця,Дубницька,1

Тел.+30671387297 

Графік роботи: понеділок-пятниця з 8:00 до 17:00

E-mail:viddil.kyltyrugsr18@gmail.com

 

Список працівників

культури

станом на 01.11.2018р.

1 Потайчук Леонід Андрійович Директор установи культури с.Червона Воля Червона Воля 25.05.1966
2 Євтушок Оксана Григорівна Керівник художній с.Червона Воля Червона Воля 05.11.1977
3 Костюк Катерина Ігорівна Завідувач клубу с.Лучиця (відпустка по догляду за дитиною до 3-х років) Лучиця 31.05.1994
4 Марчук Олена Миколаївна Завідувач клубу с.Дубники Дубники 21.04.1966
5 Гаєвська Оксана Василівна Прибиральник сільського клубу с.Дубники Дубники 28.03.1978
6 Халілова Лідія Станіславівна Завідувач клубу с.Брониця Броницька Гута 19.09.1968
7 Братунець Ярослава Анатоліївна Організатор культурно-дозвільної діяльності Городниця 19.01.1992
8 Жуковська Лідія Іванівна Директор установи культури селища Городниця Городниця 01.01.1958
9 Вишинська Ангеліна Андріївна Керівник танцювального колективу БК селища Городниця Городниця 19.01.1992
10 Зінкевич Галина Альбінівна Прибиральник службового приміщення селища Городниця Городниця 03.10.1954
11 Маркевич Любов Володимирівна Двірник БК селища Городниця Городниця 22.11.1975
12 Жуковський Володимир Степанович Слюсар-сантехнік БК селища Городниця Городниця 01.02.1953
13 Стасюк Галина Арсентіївна Бібліотекар с.Кленова Кленова 11.03.1957
14 Неділько Світлана Володимирівна Бібліотекар с.Дубники Дубники 25.09.1971
15 Костюк Ніна Миколаївна Бібліотекар с.Анастасівка Мала анастасівка 04.03.1968
16 Васильчук Ольга Миколаївна Бібліотекар с.Червона Воля Червона Воля 06.10.1983
17 Костюк Алла Миколаївна Провідний бібліотекар,дитяча бібліотека Городниця 08.091960
18 Остапчук Майя Анатоліївна Провідний бібліотекар,доросла бібліотека  Городниця 14.09.1967
19 Пилипенко Римма Василівна Старший бібліотекар бібліотеки для дорослих Городниця 01.01.1967
20 Столярчук Валентина Іванівна Старший бібліотекар бібліотеки для дорослих Городниця 26.06.1971
21 Халепа Ольга Михайлівна Прибиральник службового приміщення  смт.Городниця Городниця 02.03.1960
22 Виговський Віктор Миколайович Керівник художній БК смт.Городниця Городниця 23.06.53
23 Ванькевич Ігор Ігорович Звукорежисер БК смт. Городниця Городниця 24.01.1996

Завдання відділу культури,туризму та спорту:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та спорту.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, туризму та спорту.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.5.Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

2.1.7. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.1.8. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури, туризму та спорту громади.

2.1.9. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.3.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.3.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, туризму та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

2.3.3. Створює умови для розвитку сфери культури, туризму та спорту громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.3.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.3.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

2.3.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.3.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

2.3.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.3.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.3.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.3.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.3.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери громади.

2.3.13. Готує та подає на розгляд проекти рішень Городницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань розвитку культури, туризму та спорту громади.

2.3.14. Організовує наради з питань розвитку галузі культури, туризму та спорту громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.3.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.3.16. Подає селищному голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, туризму та спорту громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, спортивній та культурно-освітній діяльності.

2.3.17. Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

2.3.18. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Городницька селищна рада або її виконавчий комітет.

2.3.19. Здійснює представництво інтересів Городницької селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю селищного голови в межах повноважень Відділу.

2.3.20. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням начальника Відділу.

2.3.21. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.3.22. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

2.3.23.  Сприяє  в  межах  своїх  повноважень  виконанню  програм  (проектів), розроблених  молодіжними,  дитячими  та  іншими  громадськими організаціями;

2.3.24.  Забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  організацію  і  сприяє  активізації фізкультурно-оздоровчої  роботи  у  навчально-виховній,  виробничій  та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту;

2.3.25.  Проводить  змагання  і  навчально-тренувальні  збори  у  межах  коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

2.3.26.  Комплектує  склад  збірних  команд  громади за  видами  спорту,  забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

2.3.28.  Порушує  у  встановленому  порядку  клопотання  про  відзначення спортсменів,  тренерів  і  працівників  сфери  фізичної  культури  та  спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

2.3.29. Сприяє  залученню  коштів  підприємств,  установ  та  організацій  для соціальної підтримки, розвитку фізичної культури та спорту;

2.3.30. Проводить  інформаційну,  роз'яснювальну  та  пропагандистську  роботу, зокрема  через  друковані  та  аудіовізуальні  засоби  масової  інформації,  з питань, що належать до його компетенції;

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь