Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Розпорядження, положення та склад робочої групи з розробки стратегічного плану розвитку Городницької ОТГ

   УКРАЇНА

ГОРОДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

               від  03 серпня   2017 року                                                                                                          № 35А

 

Про затвердження Положення

та складу робочої групи з розробки Стратегічного

плану розвитку Городницької селищної ради

(об’єднаної територіальної громади )

 на 2017-2025 роки

 

Відповідно до ст..42 п..п.  20 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »   

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ :

 1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку Городницької селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2017-2025 роки (додаток №1) .
 2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Городницької селищної ради (об’єднаної територіальної громади)  на 2017-2025 роки (додаток №2).

 

               Селищний голова                                                  І.А.Онищук

 

 

                                                                                                                                                        Додаток №1

                                                                                                                                     до розпорядження селищного голови

                                                                                                                                              від 03.08.2017 р.  № 35А

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку

Городницької об’єднаної територіальної громади

 

 1. Загальні положення

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку

Городницької об’єднаної територіальної громади

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з планування розвитку . Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови. Робоча група працює постійно , на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи.

Умови їх діяльності визначаються окремо.

 1. Функції

Робоча група в процесі діяльності

 •  розробляє проект бачення  Стратегічного розвитку громади;
 •  визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану розвитку громади;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади.
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 •  може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади з метою накопичення пропозицій для включення в стратегічний план розвитку;
 • узагальнює та оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з перелікрм і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню  довго- і короткострокових цілей;
 • формує склади робочих підгруп  за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • затверджує керівників робочих підгруп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • бере участь у розробці та подає проект Стратегічного плану розвитку громади на затвердження селищній раді.
 1. Повноваження/правові гарантії діяльності робочої групи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань, робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи (консенсусом) , які беруть участь у засідані і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану розвитку громади, в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану розвитку;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Стратегічного плану розвитку та значення його необхідності;
 • вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану розвитку;
 • брати участь у підготовці і проведені громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади;
 • розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов’язаних з розробкою  Стратегічного плану розвитку;
 1. Обов’язки/відповідальність робочої групи.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану розвитку громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосується виконання завдань щодо Стратегічного плану.

                     

                                                                                                                                                       Додаток № 2 до розпорядження

                                                                                                                                               Селищного голови № 35А від 03.08.2017 р

                                            Група по розробці стратегії розвитку Городницької ОТГ на 2017-2025 роки

№ п/п

П.І.Б

Рік народж.

Освіта

Місце роботи

Домашня адреса

Конт. номер телефону

Прим.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Степанюк Олена Олександрівна

13.07.1984

вища

Городницький ДНЗ №1, завід.

смт. Городниця,вул..Центральна 35

097-8742722

 

2

Касьян Галина Анатолівна

1947

cер.спеціальна

Гордницький ДНЗ №2, завід.

смт. Городниця, вул.Монастирська 6/1

068-7580361

 

3

Могильний Дмитро Володимирович

1966

Сер.спеціальна

ФОП

смт. Городниця, вул.Грушевського 2

096-1020398

 

4

Гудюк Юрій Адамович

1960

Вища технічна

СТ «Городницький хлібозавод», директор

смт. Городниця, вул.. Польова 13

067-4124359

 

5

Барам Олександр Михайлович

1971

Сер.спеціальна

Менеджер

смт. Городниця, вул. Центральна 18

067-5278930

 

6

Нагірняк Ірина Валеріївна

1970

Вища.педагогічна

Гоородницька ЗОСШ,вчитель географії

смт. Городниця, вул. Нове Життя, 9/3

096-3722569

 

7

Корнійчук Альона Валентинівна

1978

Вища.економ

Городницька міська лікарня, економіст

смт. Городниця, вул. Заводська 5/29

097-8366594

 

8

Тітарева Тереза Валеріївна

1972

Вища.педагогічна

Гоородницька ЗОСШ,заст..директ.

смт. Городниця, вул. Чкалова 19

096-2175336

 

9

Гранецький Віктор Анатолійович

1963

Вища

Городницьке споживче товариство, директ.

смт.Городниця, вул..Зарічна 2а/2

067-4121718

 

10

Шостак Ігор Вікторович

1988

Вища

Броницько- Гутянська ЗОСШ, вчитель

с. Лучиця, вул. Жовтнева 12

097-9368916

 

11

Климчук Наталія Евгеніївна

1958

Вища педегогічна

КЗ» Городницький центр соц..реабілітації дітей з інвалідністю

смт. Городниця, вул. Пархоменко,6

093-0266228

 

12

Ксьонз Олександр Анатолійович

1974

Вища педагогічна

Гоородницька ЗОСШ,вчитель фізичного виховання

 

смт.Городниця, вул.Паркова 6а

096-7794777

 

13

Пужаєв Станіслав Ігорович

1987

Вища, педагогічна

Гоородницька ЗОСШ,вчитель фізичного виховання

смт.Городниця, вул. Замкова 21/.20

097-9062443

 

14

Попадюк Анатолій Іванович

1964

Вища медична

Городницька амбулаторія сімейної медицини, завідувач

смт. Городниця, вул. Замкова 12а/1

097-3070656

 

15

Семенюк Галина Володимірівна

1971

Неповна, вища

Городницька міська лікарня, головна медсестра

смт.Городниця, вул. Зарічна 4/3

097-2989968

 

16

Дмитренко Валерій Васильович

1976

Вища

Курчицька ЗОШ, вчитель біології

смт. Городниця, вул..Центральна 74

097-5662681

 

17

Валєнкевич Леонтій Михайлович

1962

Вища

ДП «Городницьке Л/Г», гол.лісничий

смт. Городниця, вул. Соснова 34 а

067-4101511

 

18

Жуковська Лідія Іванівна

1958

Середня спеціальна

Будинок Культури

смт. Городниця, вул. Заводська 4/4

097-2207415

 

19

Шалько Ростислав Назарович

1973

Вища медична

Городницька міська лікарня

смт. Городниця, вул. Замкова 12а/7

067-1409554

 

20

Дзедзь Олена Анатолівна

1970

Вища

домогосподарка

с. Лучиця, вул. Набережна 24

097-2794820

 

21

Потайчук Валентина Михайлівна

1969

Середня спеціальна

в.о. Старости, Ч. Воля, Городницька селищна рада

с.Червона Воля

068-5133087

 

22

Красицький Роман Анатолійович

1981

середня

безробітний

смт. Городниця, вул.Вишнева 6а

098-4406432

 

23

Графский Андрій Миколайович

1978

Вища

Городницьке ВПЖКГ, директор

смт. Городниця, вул..Волі1

097-7160305

 

24

Остапчук Михайло Вікторович

1980

Вища

Городницька селищна рада, в.о.старости

смт.Городниця, вул.Замкова 11/5

068-8455324

 

25

Семенюк Володимир Валентинович

1970

Середня спеціальна

Городницька селищна рада, спец.землевпорядник

смт. Городниця, вул.Зарічна 4/3

097-2988615

 

26

Евтушок Катерина Юріївна

1996

Серед.спец «Правознавство»

Городницька селищна рада, спец.юристконсульт

с.Червона Воля,вул. Шитова 18

098-3783472

 

27

Кузнець Олена Володимирівна

1972

Серед.спеціаль

Городницька селищна рада, в.о. старости

с.Анастасівка вул. Шевченка, 1

068-8186519

 

28

Гончаренко Світлана Вікторівна

1978

вища

Городницька ЗОСШ, директор

смт. Городниця, вул. Нове Життя 12/22

097-7090655

 

29

Костюк Катерина Ігорівна

1994

Серед.спец

Городницька селищна рада, зав.клубом с. Лучиця.

с. Лучиця, вул. Набережна 65

098-7245148

 

30

Остапчук Ірина Леонідівна

1980

вища

Городницька селищна рада

смт. Городниця, вул. Модринова 32

097-6849046

 

31

Костюк Володимир Олександрович

1968

Середня спеціальна

Городницька селищна рада

с. Лучиця, вул.Механізаторів 20

096-9597978

 

32

Кліванський Сергій Петрович

1963

вища

Кленівська ЗОСШ

с. Мала Анастасівка

097-6797600

 

33

Кириєнко Олександр Миколайович

 

Серед.спец

ФОП

смт. Городнця

067-9882007

 

34

Кириєнко Валерій Миколайович

 

Сер.спец

ФОП

 

067-4126422

 

35

Костюк Олександр Васильович

 

Вища

 

с. Лучиця 

067-4122334

 

36

Марчук Петро Володимирович

 

Сер.спец.

ФОП

с.Городниця

 

 

                 

                                                          Секретар ради                                                                       Т.С.Маруш

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь