Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

Статут Городницької селищної ради

 

 

СТАТУТ

Городницької селищної ради

Новоград-Волинського району

Житомирської області

 

 

Зміст

Преамбула

 

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Городницької селищної ради;

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення;

Глава 1.3. Правова основа Статуту;

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органамидержавної влади, установами, підприємствами, організаціями та іншими територіальнимигромадами;

Глава 1.5. Планування розвитку Територіальної громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядуванняТериторіальної громади;

Глава 2.2.Городницька селищна рада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування;

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Територіальної громади;

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування:загальні засади;

Глава 2.5. Місцеві вибори;

Глава 2.6. Місцевий референдум;

Глава 2.7. Загальні збори (конференції ) членів Територіальної громади Городницької селищної ради;

Глава 2.8. Громадські слухання;

Глава 2.9. Місцеві ініціативи;

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення;

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні петиції;

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадахмісцевого самоврядування;

Глава 2.13. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій,благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуютьсяпитаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді;

Глава 2.14.Городницька селищна рада;

Глава 2.15. Селищний голова;

Глава 2.16. Виконавчі органи Ради;

Глава 2.17. Сільський староста.

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади;

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади.

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. КонтрольТериторіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадовихосіб, органів самоорганізації населення;

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування таїхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

 

Розділ V. Прикінцеві положення

Преамбула

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевогосамоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Промісцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевогосамоврядування Городницької селищної ради, форми та порядокдіяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, селища,які входять до складу Городницької селищної ради.

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Городницької селищної ради

Стаття 1.1.1.

1. Городницька селищна рада (далі – Територіальна громада)утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад селища міського типу Городниця, сіл Лучиця, Анастасівка, Мала Анастасівка, Червона Воля, Перелісянка, Прихід, Кленова, Брониця, Дубники, Липине та Перелісок.

Стаття 1.1.2.

1. Рішення сесії VII скликання Житомирської обласної ради № 01-07/2016 від 04.08.2016 року «Про утворення Городницької селищної ради(ОТГ)».

Стаття 1.1.3.

1. Адміністративним центром Городницької селищної ради є селище міського типу Городниця, в якому розміщені органи місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.4.

1. Городницька селищна рада має єдиний представницький орган – Городницьку селищну раду(далі – Рада).

2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 18 грудня 2016 року.

Стаття 1.1.5.

1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднаннятериторіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.6.

1. Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених пунктів (день села,селища; храм тощо) є:

– День Перемоги

– День скорботи

– День Незалежності України

– День Конституції

– Річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників

– День пам’яті жертв голодомору

– День громади – перша неділя серпня

– День селища Городниця – 6 травня

– Дні сіл громади: Мала Анастасівка – 14 жовтня, Червона Воля – 14 жовтня, Кленова – 14 жовтня, Дубники – 21 листопада.

Стаття 1.1.7.

1. Офіційною символікою громади є герб. Положення, опис та порядок використання якихзатверджується рішенням Ради.

2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Городницької селищної ради вивішуєтьсяДержавний Прапор України.

3. Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

Стаття 1.1.8.

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесливагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, зарішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Городницької селищної ради». Підстави та порядокприсвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Городницької селищної ради», визначаються Положенням,яке затверджується рішенням Ради.

2. Члени Городницької селищної ради, працівники підприємств, установ та організацій, щодосягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням Городницького селищного голови (далі – селищний голова) Городницької селищної ради відзначені Подякою таПочесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуютьсярішенням Ради.

3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякоюта Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями,сільськими старостами або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Городницької селищної ради» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак,зразки яких затверджуються Радою.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Стаття 1.2.1.

1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Новоград-Волинського району Житомирської області.

2. Відстань від адміністративного центру до обласного центру – 130 км.

3. Територія Городницької селищної ради є нерозривною, їїмежі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад щооб’єдналися: селища міського типу Городниця, сіл Лучиця, Анастасівка, Мала Анастасівка, Червона Воля, Перелісянка, Прихід, Кленова, Брониця, Дубники, Липине та Перелісок.

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів Городницької селищної ради.

Стаття 1.2.2.

1. На території громади розташовані населені пункти:

– селище міського типу Городниця, загальна кількість населення 5165 чол.;

– с. Лучиця, кількість населення 524 чол., відстань до адміністративного центру громади – 5 км.;

– с. Анастасівка, кількість населення 40 чол., відстань до адміністративного центру громади –6 км.;

– с. Мала Анастасівка, кількість населення 211 чол., відстань до адміністративного центру громади – 2,5 км;

– с.Перелісок, кількість населення 6 чол., відстань до адміністративного центру громади – 8 км;

–с. Червона Воля, кількість населення 258 чол., відстань до адміністративного центру громади – 34 км;

– с. Перелісянка, кількість населення 41 чол., відстань до адміністративного центру громади – 27 км;

– с. Прихід, кількість населення 31чол., відстань до адміністративного центру громади – 20 км;

– с. Кленова, кількість населення 471 чол., відстань до адміністративного центру громади – 15 км;

–с. Брониця, кількість населення 123 чол., відстань до адміністративного центру громади – 18 км;

– с. Дубники, кількість населення 280 чол., відстань до адміністративного центру громади – 8 км;

– с. Липине, кількість населення 62 чол., відстань до адміністративного центру громади – 13 км.

Данні станом на 1 лютого 2018 року.

Стаття 1.2.3.

  1. Територія громади займає площу 40222,4 га.
  2. Населення громади становить
  3. Гідрографічна сітка місцевості річками Случ, Криваль, Дубничка, Кленова.
  4. Площа лісового фонду становить 33369,4 га. Ліси змішані, хвойні.
  5. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 5530,34 га.
  6. Площа земель запасу складає 2216,57.

7. На території громади є родовища корисних копалин:торф, пісок, граніт.

Стаття 1.2.4.

1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її територіїможуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

2. Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради селищним головою, виконавчимкомітетом ради або члени Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

3. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодозабудови території, функціонального призначення земель, ведення господарськоїдіяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови тавикористання територій, затверджених Радою, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної, інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

Стаття 1.2.5.

1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень,віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно дозаконодавства України.

Стаття 1.2.6.

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади – територіальних зон зіспеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів(площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членівТериторіальної громади – жителів відповідного села, у порядку встановленому Радою.

2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадкахвідновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимогЗакону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатнихісторичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки ікультури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдськихцінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідногосела, селища.

4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритетнадається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади.

5. Назви територіальним об’єктам селища даються українською мовою з дотриманням нормукраїнського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку інабуває чинності з моменту його державної реєстрації.

2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктахТериторіальної громади.

3. Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту,відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами територіїгромади.

Стаття 1.3.2.

1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються всистемі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень,прийнятих місцевим референдумом.

2. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та їхніх посадовихосіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню. Висновки провідповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням селищного голови.

Стаття 1.3.3.

1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, Указам ПрезидентаУкраїни і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указамПрезидента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, якактів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

1. Правові акти органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадовихосіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

2. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням селищногоголови.

Стаття 1.3.5.

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатіввід загального складу Ради.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатівРади (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), селищним головою або членамиТериторіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність доположень Конституції України та законів України, указів Президента України та постановКабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією селищного голови удвомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цимиактами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, якісуперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органамидержавної влади, установами, підприємствами, організаціями та іншими територіальнимигромадами.

Стаття 1.4.1.

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчоївлади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадахспівробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації натериторії громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальноїгромади.

2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноваженьорганів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає селищний голова.

Стаття 1.4.2.

1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, впередбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

2. Селищний голова або, за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організаціютериторіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3.

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами,установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворомудотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності івизначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джереламифінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальнійвласності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальноїгромади здійснюють такі функції:

– комунальні підприємства, установи та організації громади утворюються,

реорганізуються та ліквідуються в інтересах Територіальної громади у порядку,визначеному чинним законодавством;

– забезпечення здобуття неповнолітніми особами повної загальної середньої освіти, створеннянеобхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудовогонавчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльностідошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних танауково-просвітницьких організацій;

– керівники комунальних підприємств, установ та організацій Територіальної громадипризначаються та звільняються з посади у порядку визначеному чиннимзаконодавством;

– визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджуютьСтатути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

– встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічнообґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

– приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктівкомунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодопереліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

– визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ іорганізацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуваннюдо місцевого бюджету;

– приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодоуправління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади,визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

– приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використанняоб’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядкуспівробітництва територіальних громад;

– вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствамикомунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

– контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств,установ і організацій Територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цимСтатутом.

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власностігромади, органи і посадові особи Територіальної громади будують свої відносини надоговірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи Територіальноїгромади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можутьприймати рішення щодо:

– надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ іорганізацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного ікультурного розвитку громади, її населених пунктів;

– надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якимиуправляють ці підприємства, установи і організації;

– встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

– розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власностігромади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштівТериторіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

– надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади новихоб’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічноговпливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або їїчастину.

Стаття 1.4.4.

1. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншимитериторіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються напринципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можутьбрати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку Територіальної громади

Стаття 1.5.1.

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку,збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересіврізних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвиткугромади.

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняттяРадою таких розроблених з залученням громадськості актів:

1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;

2) Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади.

3. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та Стратегічногоплану соціально-економічного та культурного розвитку громади Радою приймаютьсящорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку громади.

4. З метою відстеження динамічних змін в розвитку громади ведеться щорічний моніторингстатистичних показників «Муніципальна статистика».

Стаття 1.5.2.

1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади – це основний документмістобудівного планування, який визначає довгострокову політику ради щодо розвитку,планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади зурахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичнихцентрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.

2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування тазабудову територій з урахуванням положень цього Статуту.

3. Генеральний план затверджується рішенням ради лише після проходження нимпроцедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населенихпунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування тазабудову територій та рішеннями ради.

Стаття 1.5.3.

1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громадипередбачає:

- аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів запопередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження ззагальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

- визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери,культурного розвитку;

- оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудовогопотенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

- визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період ташляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблемТериторіальної громади;

- постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхньоговиконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів територіальної громади.

Стаття 1.5.4.

1. Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного такультурного розвитку територіальної громади, її населених пунктів на період не меншедвох каденцій повноважень Ради.

2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік таспрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного такультурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходіворганів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації з визначенням термініввиконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.5.

1. Визначальною засадою визначення цілей у плануванні соціально-економічного такультурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членівТериторіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядуванняТериторіальної громади

Стаття 2.1.1.

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальноїгромади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а такожцього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:

- Територіальну громаду;

- внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;

- Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє

Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваженнямісцевого самоврядування, визначені Конституцією та Законами України;

- селищного голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;

- виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

- старост сіл: Лучиця, Анастасівка, Мала Анастасівка, Перелісок, Червона Воля, Перелісянка, Прихід, Кленова, Брониця, Дубники, Липине.

- органи самоорганізації населення.

3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядуванняТериторіальної громади здійснюється згідно із законодавством України, цим Статутом тарішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.

1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади організовується та функціонує напринципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні».

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громадидодатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимальноефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступнимпоколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальнийнегативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями впросторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодногорішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, щостосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умовширокого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади,рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніхжителів.

 

Глава 2.2. Городницька селищна рада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 2.2.1.

1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носіййого функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-якепитання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, завинятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органамимісцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньоабо через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізаціїнаселення.

Стаття 2.2.2.

1. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи безгромадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільнийвибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своємісце проживання в населених пунктах громади.

2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади,здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Територіальноїгромади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території Територіальної громади таведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, дітидошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.2.3.

1. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, членами яких єжителі населених пунктів.

2. Внутрішні громади безпосередньо приймають участь у вирішенні питань, віднесенихзаконодавством України до відання Територіальної громади, її органів та посадових осібшляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання,місцеві ініціативи тощо.

3. Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядуванняТериторіальної громади представляють старости відповідного села, депутати Ради, обраніу відповідних одномандатних виборчих округах.

4. Інтереси членів внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи тапосадові особи Територіальної громади.

Стаття 2.2.4.

1. Територіальна громада є учасником цивільних, господарських відносин та може набуватистатусу юридичної особи публічного права.

2. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується тарозпоряджається майном комунальної власності.

3. Територіальна громада обирає Раду та селищного голову громади, а також формує об’єктикомунальної власності.

4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

5. Забороняється розподіл отриманих доходів бюджету селищної ради серед працівниківапарату селищної ради (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску,тощо), а також серед інших осіб, які не мають на це законного права.

6. У разі припинення селищної ради (у результаті її ліквідації, злиття, об’єднання, приєднанняабо перетворення) активи передаються іншим неприбутковим організаціям відповідноговиду або зараховуються до доходу бюджету.

Стаття 2.2.5.

1. До компетенції Територіальної громади входять:

- всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевомуреферендумі;

- питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальноїгромади;

- прийняття рішень, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів,встановлення тарифів на житлово - комунальні послуги відповідно до чинногозаконодавства;

- перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядуванняТериторіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4«Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевогосамоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, якене вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншомуоргану».

2. До безпосередньої компетенції Територіальної громад не входять питання щодо:

- прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, щопоширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, ВерховноїРади України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніхтериторіальних органів, органів судової влади тощо);

- прийняття рішень з питань, віднесених відповідно до принципу субсидіарності докомпетенції обласної та районної рад;

- прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів Ради.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Територіальної громади

Стаття 2.3.1.

1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питаньмісцевого значення, віднесених законодавством України до відання громади та її органів.

2. За обсягом муніципальної право- та дієздатності члени Територіальної громадиподіляються на дві категорії:

2.1. повноправні члени Територіальної громади: громадяни України – жителі населенихпунктів громади, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцевівибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальноюправо- та дієздатністю в повному обсязі;

2.2. члени Територіальної громади з обмеженою муніципальною право- та дієздатністю:жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства;неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатнимиабо такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання вмісцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членівТериторіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах,місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцемпроживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Територіальноїгромади.

3. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибірмісця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували своємісце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майно,(нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншудіяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади,користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчогоправа, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадянза місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальноїгромади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користуванняінфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних,освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Територіальної громади.

4. Права члена Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі умісцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян замісцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянамТериторіальної громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішеннямРади – особам, які не є членами Територіальної громади, але отримали у відповідності ізЗаконом України «Про правовий статус і права закордонних українців» статусзакордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальноюгромадою або її внутрішніми громадами.

Стаття 2.3.2.

1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законамиУкраїни. Крім них члени Територіальної громади мають права на:

- забезпеченість якісною питною водою;

- якісне електропостачання;

- ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територійта під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

- забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

- розгалуженість і якість доріг;

- освітленість вулиць у темну пору доби;

- забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

- ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю,охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

- наявність умов для своєї зайнятості;

- доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

- доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

- ефективну систему надання побутових послуг;

- доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

- забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

- забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо);

- вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік таозер тощо. Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.

2. У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб членів Територіальної громадиоргани місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні підприємства,установи та організації керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповіднодо міжнародних стандартів якості.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують власні та делегованіЗаконом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів,затверджених державою.

4. Порядок реалізації членами Територіальної громади прав на безоплатний доступ доотримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавствомУкраїни та рішеннями Ради.

5. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, зметою підвищення рівня соціального захисту членів Територіальної громади, можевстановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни,репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо)пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів громади, наданніжитлово-комунальних послуг, оподаткування та інше.

6. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового користуваннясоціальною, комунальною інфраструктурою селища та сіл, Рада може запроваджувати«Посвідчення (картку) члена Городницької селищної ради».

Стаття 2.3.3.

1. Права і обов`язки членів Територіальної громади взаємопов`язані. Наявність правпороджує необхідність виконання членами Територіальної громади обов`язків стосовноТериторіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальноїгромади.

2. Основні обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законамиУкраїни. Крім них, на членів Територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

- збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади,населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

- сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

- толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно до їхньогоетнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

- сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбаченихцим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

- бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкіллятериторії громади.

3. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права ісвободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав ісвобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2.3.4.

1. З метою захисту прав і свобод членів Територіальної громади, їх окремих категорій (членивнутрішніх громад, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національніменшини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бутизапроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питаньзахисту їхніх прав (далі: Муніципальний омбудсман).

2. Повноваження Муніципального омбудсмана визначаються «Положенням проМуніципального омбудсмана», яке затверджується Радою.

3. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського УповноваженогоТериторіальної громади з прав дітей і підлітків (далі: Дитячий омбудсман).

4. Повноваження Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення визначається«Положенням про Дитячого омбудсмана», яке затверджується Радою з рахуванням такихпріоритетних напрямів його діяльності:

- експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Територіальної громадищодо дотримання прав дітей і підлітків;

- ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослихщодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання правдітей та підлітків;

- забезпечення широкої поінформованості членів Територіальної громади про правадитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масовоїінформації;

- моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявленняфактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладахтощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України;

- надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення доорганів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенціїтощо.

5. Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та Дитячогоомбудсманів у порядку, встановленому відповідними положеннями, затвердженимиРадою.

 

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування:

загальні засади

Стаття 2.4.1.

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується уформах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторноїдемократії (демократії участі), активного залучення членів Територіальної громади доучасті у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішенняяких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад таїхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органівсамоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особивраховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системимуніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку,забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевогозначення.

4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевомусамоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та іншихпереконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними абоіншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.

1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори (конференції ) членів Територіальної громади;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- органи самоорганізації населення;

- індивідуальні та колективні петиції;

- консультативно-дорадчі органи (громадські ради);

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій,благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), якіопікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді;

- інші не заборонені законодавством України форми безпосередньої участі членівТериторіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішеннямРади.

 

Глава 2.5. Місцеві вибори

Стаття 2.5.1.

1. Повноправні члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямоговиборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- селищного голови;

- депутатів Ради;

- сільських старост.

Стаття 2.5.2.

1. Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборахвстановлюється законодавством України.

Глава 2.6. Місцевий референдум

Стаття 2.6.1.

1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Територіальноїгромади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевогосамоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

2. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Територіальноїгромади.

3. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдуміввизначається законодавством України.

Стаття 2.6.2.

1. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене довідання Територіальної громади та її органів.

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаютьсязаконодавством України.

3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушеннярівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати абоскасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

Стаття 2.6.3.

1. Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більшеполовини повноправних членів Територіальної громади. Якщо місцевий референдумвизнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевийреферендум, приймає Рада.

2. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувалобільше половини членів Територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разірівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке буловинесене на референдум, вирішене негативно.

3. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися нареферендум не раніше, ніж через два роки.

4. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку,встановленому цим Статутом та Регламентом Ради.

5. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силупо відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадовихосіб.

6. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правовогоакта, орган місцевого самоврядування Територіальної громади, до компетенції якогоналежить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж нанайближчих сесії Ради або засіданні її виконавчого комітету).

 

Глава 2.7. Загальні збори (конференція) членів територіальної громади Городницької селищної ради

Стаття 2.7.1.

1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосередньоговирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієїТериторіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громадабо жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членівТериторіальної громади або конференції їхніх легітимних представників (далі: загальнізбори), збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць,кварталів, будинків тощо.

2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва наконференції регламентується законодавством України та Положенням про загальні збори(конференції ) членів Територіальної громади, яке затверджується Радою.

3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

- інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її виконавчимиорганами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконнихактів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Територіальноїгромади або її частини;

- заслуховування інформації селищного голови, сільського старости, керівниківвиконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, щоналежать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань,порушених жителями населених пунктів громади, жителів мікрорайону, вулиці,кварталу, будинку тощо;

- ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень проних, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про достроковеприпинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;

- внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Територіальної громадищодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ таорганізацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державноїта інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення длязабезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктівгромади або жителів відповідної території;

- запровадження добровільного самооподаткування;

- розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодонайменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановленняпам’ятників тощо в межах цих населених пунктів.

Цей перелік питань, віднесених довідання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішеннямРади.

4. Загальні збори Територіальної громади або жителів адміністративного центру громадискликаються селищним головою за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією)органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу,будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцемпроживання.

5. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту Територіальноїгромади, що не є її адміністративним центром, скликаються селищним головою абовідповідним сільським старостою.

6. Збори членів Територіальної громади – жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинкускликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом мікрорайону,вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян.

7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальноїгромади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території,не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведеннязборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадкахособливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у деньїх проведення.

8. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членівТериторіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або навідповідній території, а у разі скликання конференції представників — не менш як двохтретин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законами України.

Стаття 2.7.2.

1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою ісекретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їхніхучасників та протоколи лічильної комісії.

2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборівприймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальнихзборах, відкритим та таємним голосуванням. Рішення зборів підписуються селищнимголовою і секретарем зборів.

3. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідногонаселеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані увідповідному населеному пункті громади або на відповідній території.

4. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальноїгромади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальноїгромади, мають рекомендаційний характер.

 

Глава 2.8. Громадські слухання

Стаття 2.8.1.

1. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленніпропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальноїгромади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання поділяються на:

а) загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів

Територіальної громади;

б) місцеві – громадські слухання, які стосуються частини Територіальної громади(населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

3. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади зселищним головою, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевогосамоврядування Територіальної громади, сільськими старостами під час яких члениТериторіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вноситипропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, щоналежать до відання місцевого самоврядування.

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектівдокументів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодопредмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальнихпідприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради,селищного голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметомгромадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою дляперенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. На громадські слухання можуть бути запрошені:

– народні депутати України;

– депутати районної, обласної рад;

– представники органів виконавчої влади;

– представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;

– експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

– інші особи.

Стаття 2.8.2.

1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:

– громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості,свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розглядуподаних на них пропозицій;

– ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

– громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади,що живе на відповідній території , може взяти участь у громадських слуханнях;

– вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою,проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а такожрішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадовихосіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань,розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядуванняТериторіальної громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо),обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимогцього Статуту;

– в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадськихслухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масовоїінформації щодо їх висвітлення;

– громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числіпередвиборчої агітації.

Стаття 2.8.3.

1. Предметом громадських слухань може бути:

- обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів,селищного голови та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

- обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку,проекту бюджету Територіальної громади на наступний рік, інших проектів документівпланування розвитку Територіальної громади та її населених пунктів та поданняпропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядуванняТериторіальної громади;

- розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих дляТериторіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їхвирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальноїгромади;

- обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудовивідповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти бюджету,ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються Радою,довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку громади.

3. Не можуть бути предметом громадських слухань:

- питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад таїхніх органів;

- питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 2.8.4.

1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члениТериторіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.

2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади,які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади,мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.

3. Процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь громадськихслуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радоюна розвиток положень цього Статуту.

 

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Стаття 2.9.1.

1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання,віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом зсупровідними документами, визначеними Регламентом Ради.

3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

- члени Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

- інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;

- органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.

1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюєтьсясекретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300повноправними членами Територіальної громади.

2. Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населеного пунктуТериторіальної громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проектурішення більшістю повноправними членами Територіальної громади – жителів цьогонаселеного пункту.

3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється уформі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативнагрупа збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевоїініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.

4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії Ради упорядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.

5. Рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацюваннявідповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішенняздійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту надоопрацювання не допускається.

6. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власнийальтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядкумісцевої ініціативи, відхилений.

7. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний терміннадсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленомуРегламентом Ради та цим Статутом.

8. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів Територіальної громадина місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізаціїправа на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, якезатверджується Радою на розвиток положень даного Статуту.

 

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1.

1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюютьсячленами Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, длявирішення таких основних завдань:

- створення умов для участі членів Територіальної громади – жителів населеного пунктуабо відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення вмежах Конституції і законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхомсприяння у наданні їм відповідних послуг;

- сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного,культурного розвитку відповідної території, інших програм.

2. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:

- сільські комітети;

- вуличні, квартальні, будинкові комітети.

3. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом таПоложенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, якезатверджується Радою.

Стаття 2.10.2.

1. Рада відповідно до законодавства України може наділяти органи самоорганізаціїнаселення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповіднихфінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль зареалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

2. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, якіформуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних таюридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також коштимісцевого бюджету, які можуть бути передані йому Радою для здійснення власних тапереданих нею повноважень .

 

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції

Стаття 2.11.1.

1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можутьнаправляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися доорганів місцевого самоврядування Територіальної громади, їхніх посадових осіб, якізобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановленийзаконодавством України строк. Порядок розгляду звернень членів Територіальної громадирегламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актамиорганів місцевого самоврядування Територіальної громади.

 

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадахмісцевого самоврядування

Стаття 2.12.1

1. Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, їїпостійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізнішяк за три дні до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якогопокладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.

Стаття 2.12.2.

1. Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчогокомітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав,забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.12.3.

1. Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними напосади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом яквиборні, на рівних підставах.

 

Глава 2.13. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій,благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуютьсяпитаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді

Стаття 2.13.1.

1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутамигромадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвиткупартисипаторної демократії, залучення членів Територіальної громади, об’єднанихспільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняттяуправлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядуванняТериторіальної громади та їхніх посадових осіб.

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійніорганізації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації,легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоюванняінтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членівТериторіальної громади.

Стаття 2.13.2.

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи, органисамоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільствадоговори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради тазасідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.

3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти дорозробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

 

Глава 2.14. Городницька селищна рада та її виконавчі органи

Стаття 2.14.1.

1. Городницька селищна рада (Рада) є представницьким і нормотворчим органоммісцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересахТериторіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Радаскладається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законамиУкраїни.

2. Рада є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, щооб’єдналися.

3. Загальний склад Ради відповідно до закону становить 26 депутатів.

4. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України.

5. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку,визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.14.2.

1. Завдання, функції та повноваження Ради визначаються законодавством України та цимСтатутом.

2. Рада є юридичною особою, має власну гербову печатку;

гербову печатку №1 - діє натериторії внутрішньої громади сіл  Кленова, Дубники, Брониця, Липине;

гербову печатку №2 - діє натериторії внутрішньої громади сіл Лучиця, Анастасівка, Мала Анастасівка, Перелісок;

гербову печатку№3 - діє на території внутрішньої громади сіл Червона Воля, Перелісянка, Прихід;

та інших фінансових установах, має право набувати від свого іменімайнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем івідповідачем у судах.

Стаття 2.14.3.

1. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатівдля вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради.Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

2. Для забезпечення своєї діяльності Рада створює допоміжний орган – апарат Ради. АпаратРади адміністративно підпорядкований селищному голові, який спрямовує і контролюєйого роботу, а функціонально – секретареві Ради, який безпосередньо організовуєдіяльність апарату. Визначення загальної чисельності апарату Ради, розмір та структуравидатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату Радиздійснюються відповідно до законодавства України.

3. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджетіТериторіальної громади.

Стаття 2.14.4.

1. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасовихкомісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради. Недопускається проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні, якщо це невикликано надзвичайними обставинами.

2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Городницької селищної радиТериторіальної громади, який затверджується Радою у відповідності до законодавстваУкраїни і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Радизабезпечує селищний голова.

3. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість відзагального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійномузасіданні визначається Регламентом Ради.

4. Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватись у спеціально відведенихприміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, ікола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпеченнярежиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цимСтатутом.

Стаття 2.14.5.

1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймаєнормативно-правові та інші акти у формі рішень.

2. Рішення Ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхомвідкритого голосування.

3. У випадках, визначених законодавством України та цим Статутом, рішення Ради може бутиприйняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальнихзборів членів Територіальної громади.

4. Рішення ради підписуються селищним головою.

5. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупиненоселищним головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі селищний голова непідписує таке рішення Ради, видає розпорядження про зупинення рішення Ради змотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне обґрунтування з пропозицією проскасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін доприйнятого рішення Ради. У випадку, якщо селищний голова не підписує рішення Ради, іне зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

6. Підставами зупинення рішення Ради селищним головою можуть бути:

- порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів,Статуту Територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердженнямісцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку Територіальної громади, їїнаселених пунктів;

- виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис селищномуголові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд Ради, істенограми засідання Ради;

- прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

- прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законнимінтересам членам Територіальної громади;

- випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересівсуб’єктів прийняття рішення.

7. У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене селищнимголовою, та його пропозиції . У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозиційселищного голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів відзагального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.

8. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупиненеселищним головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо Рада не проголосує двоматретинами голосів за відхилення зауважень селищного голови чи підтвердженняпопереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

9. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційногооприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутомта Регламентом Ради.

10. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються,розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому ЗакономУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11. Рада може визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно актимісцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів,повноваження яких припинені.

Стаття 2.14.6.

1. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, колиповноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системимісцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може делегувати частинувласних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень Радипоточного скликання.

2. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якомувони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше невстановлено законодавством України.

3. Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідномусуб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

4. Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним іпідконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

Стаття 2.14.7.

1. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.

2. Селищний голова періодично, але не менше одного разу на рік, через засоби масовоїінформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Територіальної громади інформуєчленів Територіальної громади про виконання проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів,місцевого бюджету, звітує перед Територіальною громадою про діяльність Ради.

Стаття 2.14.8.

1. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування,представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу (населеногопункту громади).

2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моментуофіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією ізакінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадківдострокового припинення повноважень депутата.

3. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу такого змісту:

«Вступаючи в права депутата Городницької селищної ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо територіальної громади тадобробут її жителів, гідно представляти своїх виборців відстоювати їх права і свободи.

Присягаю додержуватись Конституції України, законів України, Статуту Городницької селищної ради, виконувати свої обов’язки в інтересах Городницької селищної ради».

4. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльностівизначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевихрад», іншими законами.

5. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку,передбачених законом.

6. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

7. Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично звітують перед виборцями просвою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатамивстановлюється Радою.

8. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади створюють умовидля навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради.

9. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається закономта відповідним Положенням, затвердженим Радою, помічники – консультанти депутатипрацюють на громадських засадах.

Стаття 2.14.9.

1. За пропозицією селищного голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів радиобирає Секретаря Городницької селищної ради (далісекретар Ради), який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особимісцевого самоврядування.

2. Секретар Ради:

- скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні»;

- повідомляє депутатам і доводить до відома членів Територіальної громади інформаціюпро час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розглядРади;

- організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на її розгляд;

- веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України«Про місцеве самоврядування в Україні»;

- забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців, органів самоорганізаціїнаселення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контрольза їх виконанням;

- за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та тимчасовихконтрольних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніхрекомендацій;

- сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;

- за дорученням Ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовуєзаходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування Територіальноїгромади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів Територіальноїгромади, її органів та посадових осіб;

- вирішує за дорученням селищного голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністюТериторіальної громади та її органів;

- у випадку відсутності селищного голови виконує його обов’язки з питань діяльностіРади.

Стаття 2.14.10.

1. Посадові особи органів місцевого самоврядування Територіальної громади, органівсамоорганізації населення, депутати Ради, старости зобов’язані у своїй діяльностідотримуватись Правил поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевогосамоврядування Городницької селищної ради Територіальної громади (далі Правил),затверджених Радою.

2. Недотриманням посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальноїгромади та депутатами Ради вимог Правил вважається:

- для посадових осіб – неналежне виконанням службових обов’язків;

- для депутатів Ради – порушення присяги та норм етики.

 Порушення Правил поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого

самоврядування Територіальної громади може бути підставою притягнення винних довідповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 2.14.11.

1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, колирішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чинегативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняттярішення (депутата Ради, селищного голови, інших посадових осіб органів місцевогосамоврядування Територіальної громади) або його родичів (членів сім’ї), коло якихвизначено Законом України «Про запобігання корупції».

2. У разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене питання, якепороджує у депутатів Ради, селищного голови, інших посадових осіб органів місцевогосамоврядування Територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язаніповідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі.

Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучаєтьсядо протоколу засідання.

3. Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого самоврядуванняТериторіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийняттірішення Ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення селищним головоюзазначеного рішення Ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті2.14.5 цього Статуту.

 

Глава 2.15. Селищний голова

1. Селищний голова є головною посадовою особою Територіальної громади.

2. Селищний голова обирається повноправними членами Територіальної громади, увизначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого,рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Селищним головою може бути обраний громадянин України, який має право голосувідповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним селищним головоюгромадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкогозлочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо цясудимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої Ради, суміщати свою службовудіяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької,наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю,одержувати від цього прибуток.

5. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, щопередбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження,встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу ворганах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

6. Термін повноважень селищного голови відповідно до Конституції України становить 5років. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошеннятериторіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про йогообрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до законуособи. Перед вступом у свої повноваження селищний голова складає урочисту присягутакого змісту:

«Волею Городницької селищної ради Територіальної громади обраний

Городницьким селищним головою заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаюна вірність народу України.

Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїмисправами дбати про добробут територіальної громади та її мешканців, відстоюватиправа, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет Городницькоїселищної ради Територіальної громади, як у державі так і за її межами.

7. Форми роботи і повноваження селищного голови визначаються Конституцією України,законодавством України, цим Статутом, Регламентом Ради.

8. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним івідповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а зпитань здійснення виконавчими органами Ради делегованих їм повноважень органіввиконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. Підзвітність і підконтрольність селищного голови перед Територіальною громадоюзабезпечується обов’язком його звітування перед членами Територіальної громади нерідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльністьселищного голови у межах його компетенції за звітний період.

10. Відповідальність селищного голови перед Територіальною громадою передбачає здатністьТериторіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності заненалежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку,визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11. У межах своїх повноважень селищний голова видає розпорядження, що є обов’язковимидля виконання на території ради.

12. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови або неможливостівиконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує Секретар Ради.

 

Глава 2.16. Виконавчі органи Ради

Стаття 2.16.1.

1. Виконавчими органами Ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет Ради (далі:виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені Радою виконавчі органи.

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праціта розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються Радою заподанням селищного голови, з врахуванням статті 6 Європейської хартії місцевогосамоврядування та чинного законодавства України.

3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них,затвердженими відповідними рішеннями Ради.

4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням Ради.

5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою за поданнямселищного голови.

Стаття 2.16.2.

1. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється Радоюна період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні».

2. Очолює виконавчий комітет селищний голова. У разі його відсутності або неможливостівиконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на якупокладено виконання обов’язків селищного голови.

3. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Селищний голова звітує передРадою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавствомУкраїни.

4. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за поданнямселищного голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: селищний головата його заступники, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, секретар Ради,сільські старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрімсекретаря Ради.

5. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішеньвизначаються Регламентом виконавчого комітету Городницької селищної радиТериторіальної громади, який затверджується виконавчим комітетом.

6. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбаченихзаконодавством.

7. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а такожрішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасованісамим виконавчим комітетом або Радою. У разі незгоди селищного голови з рішеннямвиконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням тавнести це питання на розгляд Ради.

 

Глава 2.17. Сільський староста

Стаття 2.17.1.

1. Сільський староста (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, якийпредставляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктівТериторіальної громади, які не є адміністративним центром Територіальної громади).

2. Старости обираються на строк повноважень Ради в населених пунктах громади, яківизначаються рішенням Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України«Про місцеві вибори».

3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює своїповноваження на постійній основі.

4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Промісцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальнихгромад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням простаросту, яке затверджується Радою.

Стаття 2.17.2.

1. Староста зобов`язаний:

- представляти інтереси жителів відповідної внутрішньої громади у виконавчих органахРади;

- сприяти членам внутрішньої громади у підготовці ними документів, що подаються нарозгляд органів місцевого самоврядування;

- брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в частиніфінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідногонаселеного пункту Територіальної громади;

- сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування Територіальної громадина території відповідної внутрішньої громади;

- вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на територіївідповідного населеного пункту громади виконавчих органів Ради, підприємств,установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

- погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна Територіальної громади,розташованого на території відповідного населеного пункту громади;

- вчиняти нотаріальні дії з питань, віднесених законом до відання виконавчого органуселищної ради на території внутрішньої громади;

- здійснювати видачу довідок на території відповідної внутрішньої громади;

- шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймативід них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування Територіальноїгромади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотриманнявстановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

- здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку вмежах території відповідного населеного пункту Територіальної громади;

- здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів відповіднихвнутрішніх громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму,житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичнудопомогу;

- не допускати на території відповідного населеного пункту Територіальної громади дійчи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Територіальної громади та держави;

- виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актамиорганів місцевого самоврядування Територіальної громади.

2. Староста має право:

- брати участь у пленарних засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а також узасіданнях постійних та інших комісій Ради.

- взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної формивласності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншимиінститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідногонаселеного пункту Територіальної громади;

- одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організаційкомунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на територіїгромади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документиі матеріали.

Стаття 2.17.3.

1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питанняорганізації діяльності старости визначаються Радою.

2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень.

3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету Територіальної громади.

Стаття 2.17.4.

1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним івідповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним - перед Радою та їївиконавчим комітетом.

2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідногонаселеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради старостазобов’язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений нимитермін.

3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бутидостроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної,адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 3.1.1.

1. Територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язківтериторіальних громад, що увійшли до її складу.

2. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органимісцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальноювласністю (далі: комунальна власність). Внутрішні громади суб’єктами права комунальноївласності виступати не можуть.

3. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно,доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в «Переліку об’єктів права власності Городницької селищної ради». Спадщина на території громади, визнана судомвідумерлою, переходить у власність Територіальної громади в установленому закономпорядку.

4. Перелік об’єктів права комунальної власності Городницької селищної ради Територіальної громади затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та напідставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде та здійснює облік об’єктівкомунальної власності.

5. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення їїекономічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірнихзасадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадамирайону і області.

Стаття 3.1.2.

1. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межахгромади, що визначаються відповідно до статті 1.2.3. цього Статуту, крім земель приватноїта державної власності.

2. Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власністьтакож земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власностіТериторіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними документами.

3. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельнихділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальноївласності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно дозаконодавства України.

4. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громадиздійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у приватну власністьземельних ділянок комунальної власності (яке затверджує Рада). При цьому всі власникита землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:

- забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

- додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

- своєчасно вносити плату за землю;

- не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

- додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів,охоронних зон тощо).

Стаття 3.1.3.

Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальноївласності, можуть бути відчужені, передані в оренду або концесію, рішеннями Ради у порядку,визначеному законодавством України.

1. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги,зелені зони, парки, прибережно-захисні смуги.

2. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджуєтьсяРадою за поданням виконавчого комітету.

Стаття 3.1.4.

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень,визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членівтериторіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства,установи, організації, заклади здобуття Загальної освіти та дошкільної освіти.

2. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада вцілому.

3. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить доних зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень),визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій,порядок використання їхнього прибутку.

4. З керівником комунального підприємства, установи, організації селищний головаукладає контракт. Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій(розірвання контракту) приймає Рада за поданням селищного голови. Керівниккомунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради провиконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства,збереження та ефективне використання майна.

5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету,Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльністькомунального підприємства.

6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунальногопідприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннямиТериторіальної громади.

7. Рада за поданням селищного голови, виконавчого комітету Ради може прийнятирішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які непоширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання цими підприємствомсуспільно важливих для членів Територіальної громади функцій (виробництвопродукції, надання послуг).

8. Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати такуінформацію:

- щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт тапояснювальну записку до нього;

- за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проективказаних договорів;

- за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обґрунтування;

- щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно донього, щомісячно інформацію про вакантні посади;

- щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів.

9. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішеннямРади.

Стаття 3.1.5.

1. Перелік об’єктів власності Територіальної громади обліковується визначеним Радоювиконавчим органом Ради у відкритому Реєстрі об’єктів власності Територіальної громади(далі: Реєстр). Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідковаінформація про все майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, їїорганів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх іншихсуб’єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, повнота тадостовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна імайнових прав Територіальної громади та відповідних суб’єктів.

2. Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному веб-сайтіТериторіальної громади. Друкована актуальна версія Реєстру зберігається в Раді(виконавчому комітеті Ради) для вільного доступу.

3. Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про відкритий Реєстроб’єктів комунальної власності територіальної громади.

Стаття 3.1.6.

1. Рішенням Ради з числа членів Територіальної громади, депутатів Ради, працівників їївиконавчих органів, утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія територіальноїгромади, яку очолює за посадою селищний голова.

2. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності Територіальної громадипротягом одного року з моменту затвердження цього Статуту. При цьомувикористовуються дані інвентаризації комунального майна громад, які об’єдналися вТериторіальну громаду.

3. Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності Територіальноїгромади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, приймається Радоюодночасно із прийняттям місцевого бюджету Територіальної громади. При цьомувиділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними післязахищених статей витрат місцевого бюджету.

4. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для виконаннязавдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.

Стаття 3.1.7.

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені уТериторіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згодибезпосередньо Територіальної громади або Ради.

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам правакомунальної власності.

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися досуду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили абочинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

Стаття 3.2.1.

  1. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Ст. 133.4.1. Податкового кодексу України –  Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

1) Утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) Установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

3) Установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

4)  Віднесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

2.Підпунктом 133.4.6 п.133.4 ст.133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені - бюджетні установи;

Стаття 3.2.2.

1. Фінансовою основою місцевого самоврядування Територіальної громади є сукупністьмісцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власнихзавдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованихповноважень на території громади.

2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:

а) кошти місцевого бюджету, у тому числі:

- надходження від місцевих податків та зборів;

- кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальноїгромади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;

- трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громадівідповідно до чинного законодавства України;

- кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів іпозик;

- інші надходження;

б) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власностіТериторіальної громади, у тому числі розміщених за межами Територіальної громади;

в) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких єРада;

г) інші фінансові ресурси.

3. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки таінші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ таорганізацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщуватикошти, що належать Територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності.

4. Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси зфінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовимиресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавнихпрограм, що реалізуються на території Територіальної громади. Рішення про участьТериторіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних абозагальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку,проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди членівТериторіальної громади від реалізації даних програм.

5. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної,культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішенняактуальних проблем розвитку Територіальної громади та її населених пунктів органимісцевого самоврядування сприяють благодійності на користь Територіальної громади.

6. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади євідкритою і доступною для громадського контролю в установленому законодавствомУкраїни і цим Статутом порядку.

Стаття 3.2.3.

1. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджетуТериторіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

2. Текст місцевого бюджету розміщується на веб-сайті Територіальної громади длязагального доступу.

3. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти місцевогобюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевогосамоврядування Територіальної громади, комунальних служб, заклади освіти, дошкільноїосвіти, інших установ та соціально-оздоровчих програм передбачених статтею 89Бюджетного Кодексу України забезпечення яких здійснюється з місцевого бюджету,соціального обслуговування членів Територіальної громади, сплати видатків по місцевихпозиках тощо.

4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічногота культурного розвитку Територіальної громади та її населених пунктів відповідно донапрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків,пов’язаних із соціально-економічним розвитком Територіальної громади.

5. Селищний голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджетугромади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на веб-сайті Територіальноїгромади та у засобах масової інформації.

6. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно дочинного законодавства України.

7. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані вести активнуроботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональнихпрограм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на територіїТериторіальної громади.

Стаття 3.2.4.

1. Рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлюєперелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів домісцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території Територіальноїгромади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радоюта законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо змінипереліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньоприйняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

2. Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

- забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань таповноважень місцевого самоврядування;

- створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленостісуб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

- врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

- відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

3. За рішенням загальних зборів (конференції) членів Територіальної громади можутьвводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членівТериторіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території.

4. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунокмайбутніх платежів платників податків і зборів.

5. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплатимісцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

 

 

Розділ IV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. КонтрольТериторіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніхпосадових осіб, органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1.

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органисамоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала Рада несуть відповідальністьза свою діяльність перед Територіальною громадою, державою, юридичними і фізичнимиособами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією тазаконами України, цим Статутом.

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваженняорганів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вонипорушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, незабезпечують здійснення наданих їм законодавством України повноважень.

3. Староста села, що перебуває в межах території громади може бути відкликанимвнутрішньою громадою за наявності підстав та у порядку передбачених Законом України«Про статус депутатів місцевих рад» для депутатів місцевих рад.

4. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осібмісцевого самоврядування територіальною громадою та внутрішніми громадамивизначаються законами України та цим Статутом.

5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень Ради, їївиконавчого комітету достроково припиняються за рішенням Ради. У разі невиконанняорганом самоорганізації населення рішень зборів (конференції) членів територіальноїгромади, рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори(конференції). У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законівУкраїни, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково зарішенням суду.

Стаття 4.1.2.

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дійабо бездіяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади,відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади, а врезультаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевогосамоврядування територіальної громади - за рахунок їх власних коштів у порядку,передбаченого законодавством України.

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають врезультаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевогосамоврядування територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

 

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхпосадових осіб, органів самоорганізації населення.

Стаття 4.2.1.

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадовихосіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації,що діють на території громади чи безпосередньо члени територіальної громади (далі:суб’єкти громадського контролю).

2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю: аналізінформації , що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства Українита цього Статуту; надсилання до органів місцевого самоврядування територіальноїгромади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів зприводу будь-якої їхньої діяльності; ініціювання звіту будь-якого представника органівмісцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах (конференції)членів територіальної громади; створення за рішенням Загальних зборів (конференції)територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортноїтощо); ініціювання та проведення громадських слухань; здійснення інших незабороненихзаконом контрольних заходів.

 

 

 

 

 

Розділ . V Прикінцеві положення

1. Статут Територіальної громади затверджено Радою «15» листопада 2017 року.

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складомРади.

3. Статут підлягає реєстраціїв Головному управлінні юстиції в Житомирській областіі набуває чинності з моменту реєстрації.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь