Офіційний сайт Городницької селищної ради

Житомирська область, Звягельський район

РІШЕННЯ № 16 -26/2019 26 сесія селищної ради УІІ скликання від 20 грудня 2019 року Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у Городницькій селищній раді на 2020- 2023 роки.

 

 

 

УКРАЇНА

Городницька  селищна  рада

 

Новоград-Волинського району Житомирської області

 

РІШЕННЯ № 16 -26/2019

 

26 сесія селищної ради  УІІ скликання

 

від  20 грудня   2019 року

 

 

Про затвердження  Програми розвитку

земельних відносин у Городницькій

селищній  раді на 2020- 2023 роки.

 

 

           Розглянувши Програму   розвитку  земельних відносин у Городницькій

селищній  раді на 2020- 2023 роки, враховуючи рекомендації  постійних комісій з питань бюджету, комунальної власності  та планування соціально-економічного розвитку та з питань земельних відносин, благоустрою, санітарного стану, будівництва та екології , відповідно ст. 25, 26 п.22 , ст.64 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Городницька селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

                         1. Затвердити Програму      розвитку  земельних відносин у Городницькій селищній  раді на 2020- 2023 роки згідно  з додатком.

2. Фінансовому відділу Городницької селищної ради в бюджеті селищної ради  передбачити і здійснювати у процесі виконання селищного бюджету видатки на реалізацію даної програми.

3. Секретарю селищної ради Маруш Т.С. забезпечити оприлюднення  даного рішення на офіційному веб-сайті Городницької  селищної ради .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний голова                                                І.А.Онищук

 

 

Додаток до рішення 26 сесії селищної ради

                                                                                7 скликання від  20.12.2019 №   16-26/2019

 

 Програма розвитку земельних відносин у

Городницькій селищній раді на 2020-2023 роки

 1. Загальні положення

            Земля є одним із головних ресурсів життєдіяльності суспільства, територіальною основою для усіх видів діяльності людини та виробничим фактором багатьох галузей економіки. В соціально – економічному розвитку України земельними ресурсами завжди належала провідна роль.

            Створення ефективної системи управління земельними ресурсами передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею, підтримку заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення ефективності, планування землекористування в населених пунктах, проведення землевпорядних робіт при проведенні земельної реформи, збір та аналіз статистичних даних, зменшення кількості земельних спорів.

            Використання та охорона земель є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері природокористування і є невід’ємною умовою збалансованого економічного та соціального розвитку. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин. Проведення земельної реформи на території селищ можливо шляхом місцевих програм з питань використання та охорони земель, які визначають склад та обсяги першочергових та перспектив заходів щодо використання й охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

 1. Мета програми.

            Основною метою Програми розвитку земельних відносин у Городницької селищній раді на 2020 -2023  роки є:

 • здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру;
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності;
 • забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах.    

            Програма розвитку земельних відносин у Городницькій селищній раді (далі Програма) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний земельний кадастр» та інших нормативно-правових актів.

 1. Шляхи і способи розв’язання проблем.

Розв’язання проблем, пов’язаних з раціональним використанням та охороною земель на території  Городницької селищної ради, необхідно здійснити шляхом:

 • встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці;
 • інвентаризації земель населеного пункту;
 • встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг;
 • оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами.
  1. Встановлення меж сел. Городниця.

Одним із вагомих заходів землевпорядкування є встановлення меж територіально-адміністративних одиниць. Чітко сформовані території меж селищної ради створюють умови для прийняття територіальною громадою, в особі селищної ради, самостійних рішень щодо соціально-економічного розвитку території, складання бюджетної політики, розвитку транспортної, комунальної та іншої інфраструктури.

Головними складовими техніко-економічного обґрунтування встановлення меж територіальної одиниці є відображення наступних показників:

 • раціональне використання землі, забезпечення спеціального охоронного режиму санітарно-захисних та охоронних зон підприємств промисловості, транспорту зв’язку, тощо;
 • задоволення потреб територіальної громади території для громадської забудови;
 • територіальна близькість виконавчих органів місцевого самоврядування та територій промислових підприємств, житлового фонду;
 • наявність інфраструктури, розвинутої системи комунікацій для задоволення потреб підприємств та населення;
 • забезпечення населення територіальної громади земельними ділянками для набуття у власність або у користування для здійснення підприємницької діяльності, а також для житлової забудови, ведення садівництва, тощо.

При розгляді кожного із вищенаведених показників загострюється питання не обґрунтованого технічно-раціонального та соціально-справедливого встановлення меж Городницької селищної ради на теперішній час, що в деяких аспектах має соціальну напругу.

Крім того, одним із джерел місцевого бюджету є плата за землю, яка спрямовується на розвиток місцевої інфраструктури та на заходи щодо реформування земельних відносин. Основним показником раціонального використання землі є збалансований розмір плати за користування землею селищної ради. Цей баланс простежується в співвідношенні справедливої вартості землі і плати за її користування. Розмір плати за землю напряму залежить від нормативної грошової оцінки ділянки. При розрахунку нормативної грошової оцінки використовуються коефіцієнти, які враховують затрати вкладені в розвиток землі – це якість земель, їх екологічна безпечність, наявність розміщення на землі розвитої інфраструктури, тощо. З огляду на вищенаведене, грошова оцінка земель місцевих рад на декілька порядків більше ніж грошова оцінка земель селищних рад.

Для усунення цієї проблеми Програмою передбачається проведення робіт з встановлення меж селища Городниця  шляхом фінансування та проведення даних робіт.

Встановлення меж населеного пункту здійснюється за проектом землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту .

Об’єктом встановлення меж є територія населеного пункту, що формується із земель всіх без винятку землеволодінь і землекористувань, з урахуванням вирішення соціальних питань, розміщення об’єктів забудови, раціонального використання земель та справляння плати за землю.

Проведення робіт із встановлення меж :

 • дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного земельного законодавства, зокрема для будівництва та обслуговування житлових будинків;
 • дасть можливість остаточно визначити компетенцію селищної ради щодо розпорядження окремими категоріями земель;
 • забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб населеного пункту та інвестиційно привабливих місць;
 • сприятиме належному оподаткуванню територій та встановленню оптимальних розмірів орендної плати за використання земельних ділянок різного цільового призначення;
 • забезпечить оновлення інформації про межі населеного пункту в автоматизованій базі даних Державного земельного кадастру, що також сприятиме усуненню спірних питань щодо обліку відповідних територій;
 • створить умови для запровадження прозорих ринкових відносин.

 


 

  1. Інвентаризація земельного фонду.

Одним із важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на потужний ресурс соціально – економічного розвитку є здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників (юридичних та фактичних), врегулювання суміжних меж. Достовірні данні про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, передбачити надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку.

Важливо знати які земельні ділянки не використовуються, або використовуються не раціонально, не за цільовим призначенням, всупереч вимогам земельного та природоохоронного законодавства. Засобом набуття таких знань служить інвентаризація.

Метою інвентаризації земель є створення основи для:

 • ведення Державного земельного кадастру;
 • реєстрації земельних ділянок;
 • забезпечення створення банку даних по землям селищної ради на паперовій основі та магнітних носіях;
 • організації постійного контролю за використанням земель у населених пунктах та за її межами;
 • прийняття органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади рішень з питань земельних відносин відповідно до компетенції, визначеної Земельним кодексом України.

Під час інвентаризації земель встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, не здійснюються.

Вихідними даними для проведення інвентаризації земель є:

 • матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;
 • відомості з Державного земельного кадастру в паперовій та електронній формі, у тому числі Поземельної книги, книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, файлів обміну даним про результати робіт із землеустрою,
 • містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку,
 • планово-картографічні матеріали;
 • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;
 • копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку або підтверджують сплату земельного податку;
 • підготовлені за результатами обстеження земельних ділянок матеріали щодо їх якісного стану.

Підставою для проведення інвентаризації земель населеного пункту є відповідне рішення селищної ради.

За даними статистичної звітності Державного земельного кадастру Городницькій селищній раді  проінвентаризовано   0  % земельного фонду. Більшість земельних ділянок враховуються без кадастрових номерів та за відсутністю документів, що посвідчують право на землю. У зв’язку з чим, на сьогодення, дана інформація із інвентаризації землі не відповідає повній дійсності. Тому сучасний стан із інвентаризації земель вимагає проведення даних робіт в повному обсязі.

За результатами інвентаризації землі буде складено реєстри земельних ділянок: наданих у власність, користування з кадастровими номерами та без кадастрових номерів; не наданих у власність, користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; відумерлої спадщини; тощо. Також буде складено інвентаризаційний план, на якому наносяться межі: об’єкта інвентаризації; земельних ділянок наданих у власність, користування; земель і земельних ділянок, не наданих у власність, користування; земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, або не за цільовим призначенням; наявних обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок; земельних ділянок (земель) відумерлої спадщини; угідь; водних об’єктів і гідротехнічних споруд, дорожньої мережі, електромереж напругою 0,4 кВ і більше, та інших об’єктів, для яких створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування; тощо. Крім того на зведеному інвентаризаційному плані чорним кольором наносяться межі земельних ділянок згідно з документами, що посвідчують право на земельну ділянку і Державним земельним кадастром, червоним кольором – межі земельних ділянок за результатами проведення інвентаризації земель.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин по Городницькій селищній раді на 2020-2023 роки.

№ п/п

Назва пункту програми

 

Розподіл коштів по роках,грн..

Усього витрат на виконання пункту Програми грн..

2020 рік

2021 рік

2022

2023 рік

1,

Інвентаризація земель частини смт. Городниця в межах населеного пункту на території Городницької селищної ради

-

-

 

-

-

               

 


                       3.3. Встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг.

 

Вздовж річок, навколо озер, та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

 • для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 га – 25м;
 • для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га – 50 м;
 • для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Відсутність планово-картографічних матеріалів і невизначеність на місцевості меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг призводять до порушень земельного і водного законодавства при їх використанні.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

Проектною документацією із землеустрою буде визначено охоронні території водоохоронних зон та прибережних смуг та встановлено режим використання даних територій.

Враховуючи, що річка Случ є річкою місцевого значення доцільно проведення робіт з встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг за рахунок районного та місцевого бюджетів.

       Планові обсяги робіт: -

 

   3.4 Оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України комунальні підприємства одержують в користування земельні ділянки на праві постійного користування земельною ділянкою.

Право постійного користування  земельною ділянкою – це різновид права користування земельною ділянкою, коли об’єкти використовують надані їм земельні ділянки без заздалегідь визначених термінів.

Зміст права користування полягає у можливості отримання корисних властивостей земельної ділянки, тобто можливості її господарського використання з метою отримання прибутку або задоволення  власних потреб.

Насамперед слід зазначити, що право землекористування є не тільки правом, а й обов’язком землекористувача. Усі землекористувачі  зобов’язані оформити документи на право використовувати земельні ділянки та використовувати їх тільки за цільовим призначенням.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» N 5245-VI, було проведено розмежування земель державної та комунальної власності. Пунктом 13 Перехідних положень даного Закону на органи місцевого самоврядування покладено зобов’язання забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними.

Завдання організації робіт з оформлення правовстановлюючих документів на землю комунальними установами є пріоритетним заходом земельної реформи. Проведення даних робіт позволить упорядкувати землеволодіння бюджетних установ та запобігти незаконних вилучень даних територій.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин по Городницькій селищній раді на 2020-2023 роки.

№ п/п

Назва пункту програми

 

Розподіл коштів по роках, грн..

Усього витрат на виконання пункту Програми грн..

2020 рік

2021 рік

2022

2023 рік

1

Проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості

 

 

 

 

 

               

 


4. Очікувані результати.

 

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2020-2023 років.

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку земельних відносин у селищі, зокрема:

 • підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;
 • збільшити надходження від платежів за землю;
 • встановити межі населеного пункту, що дасть можливість остаточно визначити компетенцію місцевих рад та органів виконавчої ради в частині розпорядження землями, сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальної громади;
 • здійснювати подальший розвиток інфраструктури ринку землі.

 

 1. Фінансове забезпечення.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок державного бюджету України, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел не заборонених законодавствам України.

 

                  Секретар ради                                                                   Т.С.Маруш

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь